20 ความจริงกับ 20 ปีย้อนหลัง และ 1 ทศวรรษหน้า “อสังหาฯ ไทย” เผชิญความท้าทายรอบด้าน (ข้อมูลจาก www.marketingoops.com)

โพสต์14 มิ.ย. 2565 22:59โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.