บทวิเคราะห์สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนบาทไทย และข้อมูลประกอบแถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม วันที่ 21 ก.พ. 62 และสรุป FTA เวียดนามกับประเทศต่างๆ ที่ไทยไม่มีข้อตกลง

โพสต์21 ก.พ. 2562 00:55โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2562 01:06 ]

Ċ
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
21 ก.พ. 2562 00:55
Comments