ดัชนีฯ เดือนมกราคม 2565 อยู่ที่ระดับ 88.0 ปรับตัวเพิ่มจากระดับ 86.8 ในเดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน

โพสต์8 ก.พ. 2565 22:38โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

Ċ
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
8 ก.พ. 2565 22:38
Ċ
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
8 ก.พ. 2565 22:38
Comments