ดัชนีความเชื่อมั่น ฯ เดือน ธันวาคม 2564 อยู่ที่ ระดับ 86.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากระดับ 85.4 ในเดือนพฤศจิกายน 2564

โพสต์10 ม.ค. 2565 22:48โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

ą
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
10 ม.ค. 2565 22:48
ą
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
10 ม.ค. 2565 22:48
Ċ
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
10 ม.ค. 2565 22:48
Comments