ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน กรกฎาคม 2564 ปรับตัวลดลง จากระดับ 80.7 เป็น 78.9 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และต่ำสุดในรอบ 14 เดือน

โพสต์8 ส.ค. 2564 23:40โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

ą
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
8 ส.ค. 2564 23:40
ą
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
8 ส.ค. 2564 23:40
ą
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
8 ส.ค. 2564 23:40
Ċ
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
8 ส.ค. 2564 23:40
Comments