ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ระดับ 86.7 ปรับตัวลดลงจากระดับ 88.0 ในเดือนมกราคม

โพสต์9 มี.ค. 2565 22:48โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

ą
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
9 มี.ค. 2565 22:48
Ċ
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
9 มี.ค. 2565 22:48
Comments