ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ที่ระดับ 80.7 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และต่ำสุดในรอบ 12 เดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2563

โพสต์6 ก.ค. 2564 00:25โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

Ċ
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
6 ก.ค. 2564 00:25
ą
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
6 ก.ค. 2564 00:25
ą
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
6 ก.ค. 2564 00:25
ą
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
6 ก.ค. 2564 00:25
Comments