ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 82.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 84.3 ในเดือนเมษายน

โพสต์8 มิ.ย. 2564 01:52โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

ą
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
8 มิ.ย. 2564 01:52
ą
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
8 มิ.ย. 2564 01:52
ą
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
8 มิ.ย. 2564 01:52
Ċ
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
8 มิ.ย. 2564 01:52
Comments