การเสวนา CPTPP ถกผลประโยชน์ชาติ สร้างความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน พิจารณาผลได้เสีย กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลา (คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.))

โพสต์7 ก.ค. 2563 01:49โดยAdmin Ftikm

Ċ
Admin Ftikm,
7 ก.ค. 2563 01:49
Ċ
Admin Ftikm,
7 ก.ค. 2563 01:49
Comments