เกษตรไทยเกินดุลค้าอาเซียน

โพสต์12 มี.ค. 2560 23:56โดยไม่ทราบผู้ใช้
 
สศก.เปิดดุลการค้าสินค้าเกษตรไทย-อาเซียน ปี 2559 ไทยได้เปรียบมูลค่ากว่า 2 แสนล้าน
น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียนในปี 2559 ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า คิดเป็นมูลค่า 215,169 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ไทยได้เปรียบดุลการค้าอาเซียน 194,746 เพิ่มขึ้น 10%
สำหรับสินค้าเกษตร ปี 2559 ประเทศไทย มีการค้าสินค้าเกษตรและยางพาราขั้นปฐมไปยังอาเซียน 9 ประเทศ มีมูลค่าการค้ารวม 415,343 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 12.86% มูลค่าการส่งออกคิดเป็น 315,256 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 อยู่ที่ 12.04% และมีมูลค่าการนำเข้า 100,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 อยู่ที่ 15.53%
ขณะที่กลุ่มสินค้าเกษตรไทยส่งออกไปตลาดอาเซียนปี 2559 มูลค่าส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1.กลุ่มน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล มูลค่าส่งออก 63,329 ล้านบาท 2.กลุ่มเครื่องดื่ม มูลค่าส่งออก 46,192 ล้านบาท 3.กลุ่มข้าวและธัญพืช มูลค่าส่งออก 28,983 ล้านบาท 4.กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ มูลค่าส่งออก 25,899 ล้านบาท และ 5.กลุ่มยางพาราขั้นปฐม มูลค่าส่งออก 23,717 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง คือ น้ำตาลทรายขาว เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ข้าวเจ้าขาวอื่น 5% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครีมเทียม และน้ำยางข้น
นอกจากนี้ กลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ไทยนำเข้าจากอาเซียน ปี 2559 ที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ มูลค่านำเข้า  16,443 ล้านบาท 2.กลุ่มพืชผัก มูลค่านำเข้า 13,751 ล้านบาท 3.กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ มูลค่านำเข้า 11,682 ล้านบาท 4.กลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง นม  มูลค่านำเข้า 10,722 ล้านบาท และ 5.กลุ่มไขมัน น้ำมันจากพืช/สัตว์ มูลค่านำเข้า 7,243 ล้านบาท
สำหรับสินค้าที่มีมูลค่านำเข้าสูง ได้แก่ เนื้อปลาซูริมิ เนื้อปลาแคชฟิชแบบฟิลเลสดหรือแช่เย็น มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ถั่วเขียวผิวดำ  กะหล่ำปลีชนิดกลม  พรีมิกซ์ กาแฟสำเร็จรูป เป็นต้น
 
ที่มา : นสพ.โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
Comments