ข้อเสนอของภาคเอกชนในการทบทวน กฎหมายเพื่อลดภาระในการประกอบกิจการ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โพสต์2 ก.พ. 2565 01:27โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

Ċ
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
2 ก.พ. 2565 01:27
Comments