กกร. ย้ำความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางการทำธุรกิจในเอเชียระดมความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) ครั้งที่ 1/2017

โพสต์27 ก.พ. 2560 01:14โดยไม่ทราบผู้ใช้
 
ประเทศไทยโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ABAC ครั้งที่หนึ่ง / 2017 ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณโรงแรมดุสิตธานีโดยมีนักธุรกิจชั้นนำเข้าร่วมกว่า 250 คนจาก 21 เขตเศรษฐกิจ อัดแน่นด้วยการประชุมและสัมมนาที่เอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาธุรกิจอย่างยิ่ง

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย หนึ่งในผู้แทน ABAC Member ประเทศไทย และประธานจัดงานกล่าวว่า งานประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคพร้อมทั้งการร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับภาครัฐในการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในด้านการค้าและการลงทุนยิ่งไปกว่านั้นนับเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจในเอเชียที่มีมาตรฐานระดับโลกและร่วมส่งเสริมการตลาดของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคอีกด้วย

ภายในงานประชุมยังเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตัวอย่างผลสำเร็จของสมาชิกเอเปคเรื่องการขับเคลื่อน SEMs อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเน้นให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเรื่องการนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อยกระดับการทำธุรกิจให้เข้ากับยุค Digital Economy

ประเด็นหารือในการประชุม ABAC 2017 เป็นการผลักดันเรื่องหลักๆ ได้แก่
1) Regional Economy Integration Working Group: เน้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
2) Sustainable Development Working Group: เน้นการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนและทั่วถึง
3) MSME & Entrepreneurship Working Group : เน้นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน MSME และส่งเสริมความเป็นสากล
4) Connectivity Working Group: เน้นการสร้างตลาดในภูมิภาคที่ไร้รอยต่อ
5) Finance & Economics Working Group: เน้นการพัฒนาตลาดการเงินที่แข็งแกร่งและทั่วถึงโดยประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC Business Advisory Council: ABAC

"ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาเรื่องการยกระดับ SMEs ด้วยนวัตกรรมสอดรับกับภาครัฐที่ขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนจัดให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อธุรกิจการค้าในภูมิภาคต่างๆ และเข้าถึงรูปแบบการเงินในระบบใหม่ใหม่ภายในงานนอกเหนือจากเรื่องความรู้ที่ได้รับแล้วนั้นผู้ประกอบการยังได้มีโอกาสได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับนักธุรกิจชั้นนำในกลุ่มประเทศสมาชิก APEC เพื่อต่อยอดทางการค้าไปจนถึงพัฒนาอุตสาหกรรมได้อีกด้วย" นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หนึ่งในผู้แทน ABAC Member ประเทศไทย และประธานจัดงาน กล่าวเสริม...//

Comments