กระบวนการการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และแนวโน้มรูปแบบข้อตกลง ฉบับเดือนมกราคม 2562

โพสต์29 ม.ค. 2562 00:20โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2562 00:30 ]