ปัญหาค่าเงินรูเปียห์ กับความเสี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ฉบับเดือนกันยายน 2561

โพสต์28 ก.ย. 2561 02:16โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.