แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

โพสต์19 ก.ค. 2560 23:32โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 23:34 ]
รายละเอียดเอกสารนำเสนอ "ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย" โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) http://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/PPT_NESDB.pdf
Comments