แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

โพสต์19 ก.ค. 2560 23:32โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ส.อ.ท.   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 23:34 ]
รายละเอียดเอกสารนำเสนอ "ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย" โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) http://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/PPT_NESDB.pdf
Comments