ผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ครั้งใหม่ หลังได้ตกลงสงบศึกการค้าชั่วคราว ฉบับเดือนมกราคม 2562

โพสต์20 ม.ค. 2562 18:25โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.