ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2565 อยู่ที่ระดับ 86.2 ปรับตัวลดลงจากระดับ 89.2 ในเดือนมีนาคม ซึ่งปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 5 เดือน นับตังแต่เดือนธันวาคม 2564

โพสต์17 พ.ค. 2565 23:12โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

ą
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
17 พ.ค. 2565 23:12
Ċ
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
17 พ.ค. 2565 23:12
Comments