ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2564 อยู่ที่ระดับ 83.5ปรับตัวลดลงจากระดับ 85.8 ในเดือนธันวาคม 2563

โพสต์18 ก.พ. 2564 00:20โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

Ċ
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
18 ก.พ. 2564 00:20
ą
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
18 ก.พ. 2564 00:20
ą
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
18 ก.พ. 2564 00:20
ą
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
18 ก.พ. 2564 00:20
Comments