ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 84.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 86.2 ในเดือนเมษายน ปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน

โพสต์8 มิ.ย. 2565 23:18โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

ą
info eng.png
(3881k)
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
8 มิ.ย. 2565 23:18
Ċ
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
8 มิ.ย. 2565 23:18
Comments