ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 82.1 ปรับตัวเพิ่มจากระดับ 79.0 ในเดือนกันยายน ทั้งนี้ค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

โพสต์7 พ.ย. 2564 22:04โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

Ċ
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
7 พ.ย. 2564 22:04
ą
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
7 พ.ย. 2564 22:04
ą
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
7 พ.ย. 2564 22:04
Comments