ผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และบทวิเคราะห์ผลิตภาพของแรงงาน (Labor Productivity) เปรียบเทียบรายประเทศ

โพสต์11 ก.พ. 2562 19:41โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.