สรุปประเด็นแถลงข่าวการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ประจำเดือนมีนาคม 2560

โพสต์12 มี.ค. 2560 23:51โดยไม่ทราบผู้ใช้
 
ที่ประชุม กกร. มีความเห็นว่าเศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มฟื้นตัวท่ามกลางปัจจัยที่ต้องเฝ้าติดตามทั้งรายละเอียดแนวนโยบายของสหรัฐอเมริกา และสถานการณ์การเมืองในภูมิภาคยุโรป

อย่างไรก็ตาม กว่าที่นโยบายของสหรัฐอเมริกา ทั้งในเรื่องการคลัง และการค้าระหว่างประเทศ จะมีความชัดเจนและเริ่มบังคับใช้คงต้องใช้เวลา ดังนั้นผลจากนโยบายต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และคู่ค้าของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะจีน จึงคาดว่าจะมีจำกัดในปี 2560 ขณะที่ทางการจีนก็ยังมีทรัพยากรที่จะสามารถประคองให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ ต้องติดตามผลการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (เฟด) ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า เฟดอาจจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ในการประชุมวันที่ 14 - 15 มีนาคม นี้

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2560 นั้น แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สำคัญจะยังคงมาจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออก การใช้จ่ายของภาครัฐ และการขยายตัวต่อเนื่องของการท่องเที่ยว ในขณะที่แม้ว่ารายได้เกษตรกรจะปรับตัวดีขึ้น แต่การบริโภคภาคเอกชนอาจได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ และภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง

ส่วนการลงทุนภาคเอกชนนั้น นอกจากประเด็นกำลังซื้อภายในประเทศแล้ว ภาคธุรกิจคงจะรอประเมินผลกระทบจากนโยบายของสหรัฐอเมริกาและการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในยุโรป ซึ่งจะมีผลต่อกระแสการลงทุนโดยตรง และการปรับตัวของตลาดเงินตลาดทุนโลกโดยรวมแล้วที่ประชุม กกร. จึงยังคงกรอบประมาณการณ์ในปี 2560 ไว้ตามเดิมคือ

ปี 2559
GDP : 3.2%
ส่งออก : 0.5%
เงินเฟ้อ : 0.2%

คาดการณ์ ปี 2560
GDP : 3.5-4.0%
ส่งออก : 1.0-3.0%
เงินเฟ้อ : 1.0-2.0%

Comments