สรุปสถานการณ์รัฐบาลสหรัฐฯ หยุดทำการ (Government Shutdown) และผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฉบับเดือนมกราคม 2562

โพสต์3 ก.พ. 2562 18:55โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.