สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบโลก และผลการประชุมโอเปก เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 61 ฉบับเดือนธันวาคม 2561

โพสต์11 ธ.ค. 2561 17:37โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.