ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่งประเทศและรองรับกรขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ

โพสต์28 ก.พ. 2565 22:42โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

Ċ
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
28 ก.พ. 2565 22:42
Comments