ส.อ.ท. นำร่อง 50 โรงงาน ดันเข้าอุตสาหกรรม 4.0

โพสต์27 ธ.ค. 2559 00:56โดยไม่ทราบผู้ใช้

ส.อ.ท. เตรียมคัดเอสเอ็มอี 200 โรงงาน พร้อมส่งทีมงานวิเคราะห์ฯ ยกระดับกระบวนการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติ ก่อนคัดเหลือ 50 โรงงาน นำร่องสู่อุตสาหกรรม 4.0 เห็นผลในปี 2561 คาดใช้งบโรงงานละ 1.6 ล้านบาท

นายขัติยา ไกรกาญจน์ รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในปี 2560 ส.อ.ท.เดินหน้า ขับเคลื่อน "ยุทธศาสตร์และโรดแมพ" ในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเข้มข้น โดยจะเริ่มดำเนินโครงการระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดทำระบบอัตโนมัติ (ออโตเมชั่น) ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่อยู่ในระดับอุตสาหกรรม 2.0 ไปสู่อุตสาหกรรม 3.0 ก่อน พัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 เต็มรูปแบบ

นายขัติยา กล่าวว่า โครงการระยะที่ 2 จะเป็นความร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท. กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ส.อ.ท. จะคัดเลือกโรงงานที่อยู่ในระดับอุตสาหกรรม 2.0 จำนวน 200 ราย ที่ต้องการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ขณะที่ สกว. และสวทช. จะร่วมกันฝึกอบรมนักวิเคราะห์ และ ส่งเข้าไปประเมินโรงงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการต่างๆในแต่ละโรงงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ

"ส.อ.ท. อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการร่วมกับ สกว.และสวทช. เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งการจัดหางบประมาณสนับสนุน ที่คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณราว 2 ล้านบาท หรือ 1 หมื่นบาทต่อโรงงาน และการจัดหานักวิเคราะห์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปประเมินโรงงาน ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมอย่างดี เพราะเป็นการเข้าไปพัฒนาเครื่องจักร ไม่ใช่การพัฒนาคน โดยตอนนี้ มีผู้ประกอบการสนใจหลายกลุ่ม เช่น ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ ยาง อาหาร และไบโอเคมี คาดว่าโครงการนี้จะเริ่มดำเนินได้ในช่วงปลายเดือนก.พ.ปี 2560"

 อย่างไรก็ตาม หลักจากทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกครบ 200 รายแล้ว จะ คัดเลือกโรงงานที่มีศักยภาพจำนวน 50 ราย จัดทำโครงการต้นแบบพัฒนาระบบกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการ ต่างๆ ในแต่ละโรงงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ หรือยกระดับจากอุตสาหกรรม 2.0 ไปสู่ อุตสาหกรรม 3.0 โดยขั้นตอนนี้ จะต้องใช้งบประมาณราว 1.6 ล้านบาทต่อโรงงาน ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องออกค่าใช้จ่าย 50% ในการจัดซื้อเครื่องจักร เพื่อปรับกระบวนการผลิตให้ทันสมัย ส่วนภาครัฐจะช่วยสนับสนุนงบประมาณ 50%ในการส่งผู้เชี่ยวชาญลงไปร่วมพัฒนาระบบ กระบวนการผลิต

นายขัติยา กล่าวว่า ตามแผนนี้ในช่วงปลายปี 2560 จะเห็นการยกระดับโรงงานจากอุตสาหกรรม2.0 ไปสู่อุตสาหกรรม 3.0 ได้ และจะเห็นผลในปี 2561 ที่สะท้อนผ่านรายได้ ทำให้ผู้ประกอบการไม่ล้มหาย ตายจาก ซึ่งหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ จะขยายผลเพิ่มเติมในปีต่อไป โดยจะเน้นในส่วนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเป็นหลัก เพราะส่วนใหญ่กว่า 50%ยังอยู่ในระดับอุตสาหกรรม 2.0  ส่วนโรงงานขยายใหญ่ที่อยู่ในระดับอุตสาหกรรม3.0 สามารถดำเนินการ ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้เอง โดยในปี 2560 การผลักดันอุตสาหกรรม 4.0 จะมีบทบาทมากขึ้น หลังจากมีการจัดตั้งคณะประชารัฐชุดใหม่ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะมี กิจกรรมออกมาอย่างต่อเนื่อง ขณะโครงการระยะที่ 1 ที่เป็นการส่งแบบสอบถามให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก ส.อ.ท. ประเมินโรงงานตนเองว่า อยู่ในอุตสาหกรรมระดับใดนั้น ล่าสุด มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 140 ราย ซึ่ง ส.อ.ท. จะขยายผลโดยส่งแบบสอบถามกระจายให้ครอบคลุมจำนวนสมาชิกมากขึ้นหรือให้ได้ 1,000 ราย ในปี 2560 ซึ่งจะทำควบคู่ไปกับโครงการระยะที่ 2

สำหรับยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ 4.0 ตั้งเป้าหมายในการยกระดับ อุตสาหกรรม 4.0 ในปี 2568 โดยจะเร่งยกระดับอุตสาหกรรม 2.0 เป็นอุตสาหกรรม 3.0 ภายใน 5 ปีเริ่มดำเนินการ ในปี 2560...//

ที่มา : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
Comments