ส.อ.ท. เปิดผลสารวจ FTI Poll เรื่อง ความเห็นต่อการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 และการฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

โพสต์31 มี.ค. 2564 21:28โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

Ċ
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
31 มี.ค. 2564 21:28
Comments