ตารางปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้หลักฐานการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี กรมศุลกากร

โพสต์27 พ.ค. 2565 01:07โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2565 01:11 ]