แถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2561

โพสต์19 มิ.ย. 2561 20:12โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2561 00:08 ]
18 มิถุนายน 2561  คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)  พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธาน ส.อ.ท. และคุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. 

แถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม” และ ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2561 

ณ ห้องประชุม ส.อ.ท.1 โซนซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดย ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 90.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 89.1

ในเดือนเมษายน ภาพรวมเศรษฐกิจขยายตัว การส่งออกดีขึ้น ผู้ประกอบการขนาดใหญ่เน้นลงทุนเครื่องจักรเพิ่ม ยอดการผลิตรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2561 193,130 คัน

เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 13.94 ขายในประเทศ 84,965 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.9  ส่งออก 98,875 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.75


Ċ
ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.,
29 มิ.ย. 2561 00:07
Comments