ทิศทางอุตสาหกรรมไทย โดย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โพสต์17 เม.ย. 2562 01:25โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.
        เมื่อวันที่  18 มีนาคม 2562 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท.นำเสนอปัจจัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง ภายใต้ชื่องาน “Shaping Thai Industry : ทิศทางอุตสาหกรรมไทย” ก่อนการเสวนา “ตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทย” โดย 5 พรรคการเมือง ในการประชุมสามัญประจำปี 2562 ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Comments