WTO คาดโควิดฉุดการค้าสาหัสกว่าวิกฤตการเงินโลก

โพสต์17 เม.ย. 2563 03:02โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

องค์การการค้าโลกหรือ WTO* ประเมินว่า วิกฤตโควิด-19 อาจทำให้การค้าสินค้าในตลาดโลกทรุดตัวร้อยละ 13 – 32 รุนแรงกว่าวิกฤตการเงินโลกปี 2551 – 2552 โดยเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเร็วหรือไม่ ขึ้นกับระยะเวลาการแพร่ระบาด และประสิทธิภาพมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจของภาครัฐ

Comments