เอสเอ็มไอลุยปั้นเอสเอ็มอีเป้า 3 พันราย

โพสต์27 มี.ค. 2560 00:50โดยไม่ทราบผู้ใช้
 
สถาบันเอสเอ็มไอส่งผู้เชี่ยวชาญยกระดับเอสเอ็มอี 3,000 ราย สร้างธุรกิจแกร่ง ผลักดันขยายตลาด ชูไทยฮับอาเซียน
นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (เอสเอ็มไอ) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้ร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศจำนวน 3,000 ราย ที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปวินิจฉัยธุรกิจของผู้ประกอบการในแต่ละรายเชิงลึก เพื่อให้สามารถพัฒนาธุรกิจและผลักดันให้เติบโตมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน การพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวน 3,000 ราย จะร่วมมือกับสถาบันการเงินที่จะเข้าไปร่วมพัฒนาธุรกิจและเงินทุนในการขยายตลาด รวมถึงการร่วมมือกับเครือข่ายด้านการตลาด เพื่อทำให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มช่องทางการขายสินค้าใหม่ได้มากขึ้น เช่น สามารถขยายเข้าตลาดห้างเซ็นทรัล เป็นต้น ซึ่งได้เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว สำหรับโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังได้มีการทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มการเกษตรและเกษตรแปรรูปจำนวน 1,000 รายทั่วประเทศ ที่จะมีการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปร่วมวินิจฉัยธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละราย ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพและเพิ่มมูลค่า การพัฒนาแปรรูปสินค้า รวมถึงขยายตลาดใหม่ได้มากขึ้น โดยโครงการนี้ได้ร่วมมือกับกองทุนหมู่บ้านของกระทรวงมหาดไทยและเริ่มโครงการแล้วเช่นกัน
นายศักดิ์ชัย กล่าวต่อว่า สถาบันฯ ได้มีการเสนอไปยังคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีการจัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ อาเชียน เอสเอ็มอี ซิมโพเซียม เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพในภูมิภาคอาเซียนจำนวน 10 ประเทศ เข้ามางานในไทย เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอาเชียน ซึ่งจะเสนอต่อคณะกรรมการสานพลังประชารัฐในเร็วๆ นี้ หากได้รับการส่งเสริมก็มีโอกาสจัดงานในช่วงปลายปี 2560 นอกจากนี้ งานดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียนและผู้ประกอบการไทย การจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในภูมิภาคอาเซียนสามารถขยายตัวและเติบโตไปได้พร้อมกันอย่างยั่งยืน และสามารถจัดงานในประเทศไทยได้ต่อเนื่องในทุกปี จึงอยากให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในการจัดงานดังกล่าว
"สถาบันฯ ยังจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการขยายธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ และการลดต้นทุนภายในองค์กร ในปีนี้คาดว่าจะจัดสัมมนาไม่ต่ำกว่า 10 จังหวัด จากที่ผ่านมาในช่วง 5 ปีได้จัดงานสัมมนาต่อเนื่องใน 50 จังหวัด" นายศักดิ์ชัย กล่าว
 
ที่มา : นสพ.โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560
Comments