SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1327 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 พ.ย. 2559 00:09 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ การศึกษา และแรงงาน (LEED-X : Labor Economic and Education Data Exchange)  28 พ.ย. 2559 23:23 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ การศึกษา และแรงงาน (LEED-X : Labor Economic and Education Data Exchange)  25 พ.ย. 2559 01:10 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน http://nlic.mol.go.th/th/index   6 ธ.ค. 2559 00:04 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ การศึกษา และแรงงาน (LEED-X : Labor Economic and Education Data Exchange)  25 พ.ย. 2559 01:58 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ การศึกษา และแรงงาน (LEED-X : Labor Economic and Education Data Exchange)  28 พ.ย. 2559 19:24 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ การศึกษา และแรงงาน (LEED-X : Labor Economic and Education Data Exchange)  28 พ.ย. 2559 19:27 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ การศึกษา และแรงงาน (LEED-X : Labor Economic and Education Data Exchange)  28 พ.ย. 2559 19:34 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ การศึกษา และแรงงาน (LEED-X : Labor Economic and Education Data Exchange)  28 พ.ย. 2559 19:29 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ การศึกษา และแรงงาน (LEED-X : Labor Economic and Education Data Exchange)  28 พ.ย. 2559 19:32 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
กองวิจัยตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงาน http://lmi.doe.go.th/  27 ธ.ค. 2559 01:02 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2940 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 พ.ย. 2559 01:37 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
ตลาดงานคนพิการออนไลน์ ค้นหาตำแหน่งงานคนพิการ (ม.33) ค้นหาคนพิการที่กำลังหางาน ค้นหาสัมปทานของคนพิการ (ม.35) ค้นหาสินค้าของคนพิการ สินค้า/บริการ  29 พ.ย. 2559 19:03 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
ศูนย์รวมแรงงานด้านอุตสาหกรรม www.ftijob.com สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริการลงประกาศรับสมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน แรงงานคนพิการ ข่าวสารด้านแรงงาน กฏหมายแรงงาน คำพิพากษาฎีกาที่่น่าสนใจ ฯลฯ  29 พ.ย. 2559 19:01 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.