ข้อมูลล่าสุด

ภาวะเศรษฐกิจ

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า ภาวะเศรษฐกิจ

กฎหมาย

 • รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2559.pdf   41926กิโลไบต์ - 30 พ.ค. 2561 02:13 โดย ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. (เวอร์ชัน 2)
  ‎สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้การพัฒนาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง‎
 • 25610206_inclusive_framework_on_BEPS.pdf   1193กิโลไบต์ - 7 ก.พ. 2561 23:11 โดย ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. (เวอร์ชัน 2)
  ‎เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การเข้าร่วม OECD Inclusive Framework on BEPS ของประเทศไทย โดยกรมสรรพากร‎
 • 25610129_ สัมมนา Pre-Arrival.pdf   699กิโลไบต์ - 28 ม.ค. 2561 22:05 โดย ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. (เวอร์ชัน 2)
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า กฎหมาย

กฎหมายแรงงาน

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า กฎหมายแรงงาน

บรรจุภัณฑ์

 • 2018_03_21 Report 2016 Annual Plan 2017.pdf   4848กิโลไบต์ - 5 ก.ค. 2561 19:30 โดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. (เวอร์ชัน 2)
  ‎ผลการดำเนินงานปี59 และแผนงานปี60 สถาบันฯ(TIPMSE)  ‎
 • 2018_07_04 TIPMSE Jan-Jun 2018   0กิโลไบต์ - 5 ก.ค. 2561 19:13 โดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. (เวอร์ชัน 2)
  ‎การดำเนินงานที่ผ่านมา ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561‎
 • 2018_06_04 Brochure TIPMSE.pdf   4175กิโลไบต์ - 5 ก.ค. 2561 18:52 โดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. (เวอร์ชัน 2)
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า บรรจุภัณฑ์