กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Admin Ftikm แนบ 2563_09_17_ดัชนีเดือนสิงหาคม2563.pdf กับ ดัชนีความเชื่อมั่นฯ
Admin Ftikm แนบ ดัชนีเเดือนสิงหาคม2563.pdf กับ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2563
Admin Ftikm แนบ 4. info ดัชนีเดือน ส.ค thai.png กับ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2563
Admin Ftikm แนบ 4. info ดัชนีเดือน ส.ค JAP_Final (1).png กับ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2563
Admin Ftikm สร้าง ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2563
Admin Ftikm แนบ 63-09-17_สรุปข่าว ส.อ.ท. ประจำวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2563.pdf กับ ข้อมูลข่าวสภาอุตสาหกรรม
Admin Ftikm แนบ 63-09-18_สรุปข่าว ส.อ.ท. ประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563.pdf กับ ข้อมูลข่าวสภาอุตสาหกรรม
15 ก.ย. 2563 18:47 Admin Ftikm แนบ 63-09-16_สรุปข่าว ส.อ.ท. ประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563.pdf กับ ข้อมูลข่าวสภาอุตสาหกรรม
14 ก.ย. 2563 19:03 Admin Ftikm แนบ 63-09-15_สรุปข่าว ส.อ.ท. ประจำวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563.pdf กับ ข้อมูลข่าวสภาอุตสาหกรรม
13 ก.ย. 2563 20:15 Admin Ftikm แนบ รายงานฉบับสมบูรณ์ PMI ประจำเดือนสิงหาคม 2563.pdf กับ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตไทย ประจำเดือน สิงหาคม 2563
13 ก.ย. 2563 20:15 Admin Ftikm แนบ Capture.PNG กับ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตไทย ประจำเดือน สิงหาคม 2563
13 ก.ย. 2563 20:15 Admin Ftikm สร้าง ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตไทย ประจำเดือน สิงหาคม 2563
10 ก.ย. 2563 21:55 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 25630911_1.VTR สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร.mp4 จาก กฎหมาย
10 ก.ย. 2563 21:45 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. แนบ 25630911_1.VTR สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร.mp4 กับ กฎหมาย
10 ก.ย. 2563 20:36 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. แนบ 25630911_Digital Tax Compensation ระบบบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์.pdf กับ กฎหมาย
10 ก.ย. 2563 20:35 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. แนบ 25630911_Digital Tax Compensation ระบบบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์.pdf กับ กฎหมาย
10 ก.ย. 2563 01:33 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท. แนบ 2563_09_09_ภาวะเศรษฐกิจไทย และแนวโน้มปี 63.pdf กับ กกร.
10 ก.ย. 2563 01:31 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท. แนบ 2563_09_09_สรุปประเด็นแถลงข่าว กกร. เดือนกันยายน 2563.pdf กับ กกร.
10 ก.ย. 2563 01:28 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท. แนบ 2563_08_05 สรุปผลการประชุม กกร ส.ค.63.pdf กับ กกร.
2 ก.ย. 2563 21:10 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2563_09_03 สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
1 ก.ย. 2563 21:27 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2563_08_28_ภาวะอุตสาหกรรมไทย ฉบับเดือนสิงหาคม 2563.pdf กับ ภาวะอุตสาหกรรม
1 ก.ย. 2563 21:24 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2563_08_31_ภาวะเศรษฐกิจไทย ฉบับเดือนสิงหาคม 2563.pdf กับ ภาวะเศรษฐกิจ
1 ก.ย. 2563 19:18 Admin Ftikm อัปเดต 63-09-02_สรุปข่าว ส.อ.ท. ประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563.pdf
1 ก.ย. 2563 19:17 Admin Ftikm แนบ 63-09-02_สรุปข่าว ส.อ.ท. ประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563.pdf กับ ข้อมูลข่าวสภาอุตสาหกรรม
30 ส.ค. 2563 19:14 Admin Ftikm แนบ 63-08-31_สรุปข่าว ส.อ.ท. ประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563.pdf กับ ข้อมูลข่าวสภาอุตสาหกรรม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า