กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 ธ.ค. 2560 20:33 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. แนบ 25601215_ระบบใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมรายปี ตามพ.ร.บ.ศุลกากร 2560.pdf กับ กฎหมาย
14 ธ.ค. 2560 20:33 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. แนบ 25601215_ระบบใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมรายปี ตามพ.ร.บ.ศุลกากร 2560.pdf กับ กฎหมาย
12 ธ.ค. 2560 20:08 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท. แนบ 2560_09_18_ประกาศ กสทช เรื่องยกเลิกประกาศ กสทช ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมระบบ Cellular.pdf กับ อุตสาหกรรมรายสาขา
12 ธ.ค. 2560 20:03 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท. แนบ 2560_09_18_ประกาศ กสทช เรื่องยกเลิกประกาศ กสทช ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมระบบ Cellular.pdf กับ อุตสาหกรรมรายสาขา
12 ธ.ค. 2560 20:02 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท. แนบ 2560_10_24_ประกาศแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริง ผลการไต่สวนชั้นที่สุด AD สินค้า.pdf กับ อุตสาหกรรมรายสาขา
12 ธ.ค. 2560 19:58 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท. แนบ 2560_10_24_ประกาศแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริง ผลการไต่สวนชั้นที่สุด AD สินค้า.pdf กับ อุตสาหกรรมรายสาขา
12 ธ.ค. 2560 19:57 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท. แนบ 2560_10_12_ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงผลการไต่สวนสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนล้างน้ำกรดและเคลือบน้ำมันชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน.pdf กับ อุตสาหกรรมรายสาขา
12 ธ.ค. 2560 19:26 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม / ส.อ.ท. แนบ 2560_10_12_ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงผลการไต่สวนสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนล้างน้ำกรดและเคลือบน้ำมันชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน.pdf กับ อุตสาหกรรมรายสาขา
8 ธ.ค. 2560 01:40 สถาบัน ICTI / ส.อ.ท. แนบ โบรชัวร์หลักสูตร iRobot.pdf กับ ICT
8 ธ.ค. 2560 01:35 สถาบัน ICTI / ส.อ.ท. แนบ Presentation แนะนำสถาบันฯ.pdf กับ ICT
8 ธ.ค. 2560 01:34 สถาบัน ICTI / ส.อ.ท. แนบ Present iROBOT[1016].pdf กับ ICT
8 ธ.ค. 2560 01:32 สถาบัน ICTI / ส.อ.ท. แนบ FTIeBusiness.pdf กับ ICT
6 ธ.ค. 2560 20:26 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท. แนบ 2560_12_06_ภาวะเศรษฐกิจไทย และแนวโน้มปี 60.pdf กับ กกร.
6 ธ.ค. 2560 20:26 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท. แนบ 2560_12_06_สรุปประเด็นแถลงข่าว กกร. เดือนธันวาคม 2560.pdf กับ กกร.
4 ธ.ค. 2560 00:02 Admin Ftikm นำออกไฟล์แนบ Present iROBOT[1016] V03[1017].pptx จาก ICT
3 ธ.ค. 2560 23:51 Admin Ftikm นำออกไฟล์แนบ Presentation แนะนำสถาบันฯ.pptx จาก ICT
30 พ.ย. 2560 20:12 โลจิสติกส์ส่งเสริมการค้าชายแดนฯ / ส.อ.ท. แนบ 2560_11_30_ สรุปผลงานฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ เดือน พ.ย. 60.pdf กับ โลจิสติกสิ์และโครงสร้างพื้นฐาน
30 พ.ย. 2560 01:45 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท. แนบ 2560_11_30 สรุปผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2560.pdf กับ สรุปผลงาน ส.อ.ท.
27 พ.ย. 2560 19:00 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2560_11_22_ส่รุปการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนตุลาคม 2560.pdf กับ การนำเข้า-ส่งออก
24 พ.ย. 2560 01:45 โลจิสติกส์ส่งเสริมการค้าชายแดนฯ / ส.อ.ท. แนบ 2560_11_17_การพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร ปี 2560 - 2564.pdf กับ โลจิสติกสิ์และโครงสร้างพื้นฐาน
24 พ.ย. 2560 01:45 โลจิสติกส์ส่งเสริมการค้าชายแดนฯ / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 2560_11_17_การพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร ปี 2560 - 2564.pdf จาก โลจิสติกสิ์และโครงสร้างพื้นฐาน
24 พ.ย. 2560 01:44 โลจิสติกส์ส่งเสริมการค้าชายแดนฯ / ส.อ.ท. แนบ 2560_11_17_การพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร ปี 2560 - 2564.pdf กับ โลจิสติกสิ์และโครงสร้างพื้นฐาน
22 พ.ย. 2560 18:06 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2560_11_22_ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2560.pdf กับ ดัชนีความเชื่อมั่นฯ
21 พ.ย. 2560 22:41 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท. แนบ 2560_11_07_สรุปผลการประชุม กกร พ.ย.60.pdf กับ กกร.
21 พ.ย. 2560 00:07 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. แนบ 25601120_เอกสารประกอบการประชุม Tariff e-Service.pdf กับ กฎหมาย

เก่ากว่า | ใหม่กว่า