กิจกรรมล่าสุดของไซต์

ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท. แนบ 2563_12_02_สรุปประเด็นแถลงข่าว กกร. เดือนธันวาคม 2563.pdf กับ กกร.
ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท. แนบ 2563_12_02_ภาวะเศรษฐกิจไทย และแนวโน้มปี 64.pdf กับ กกร.
2 ธ.ค. 2563 00:48 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ รวม-ร่าง-เล่มแผนการปฏิรูปประเทศ-13-ด้าน-final.pdf กับ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
2 ธ.ค. 2563 00:48 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 3.PNG กับ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
2 ธ.ค. 2563 00:48 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. สร้าง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
1 ธ.ค. 2563 18:58 Admin Ftikm แนบ 63-12-01_สรุปข่าว ส.อ.ท. ประจำวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563.pdf กับ ข้อมูลข่าวสภาอุตสาหกรรม
1 ธ.ค. 2563 18:55 Admin Ftikm แนบ 63-12-02_สรุปข่าว ส.อ.ท. ประจำวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563.pdf กับ ข้อมูลข่าวสภาอุตสาหกรรม
29 พ.ย. 2563 18:08 Admin Ftikm แนบ 63-11-30_สรุปข่าว ส.อ.ท. ประจำวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563.pdf กับ ข้อมูลข่าวสภาอุตสาหกรรม
26 พ.ย. 2563 23:37 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2563_11_17_ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563.pdf กับ ดัชนีความเชื่อมั่นฯ
26 พ.ย. 2563 23:33 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2563_10_09_ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2563.pdf กับ ดัชนีความเชื่อมั่นฯ
26 พ.ย. 2563 23:29 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2563_09_17_ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม2563.pdf กับ ดัชนีความเชื่อมั่นฯ
26 พ.ย. 2563 23:29 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. อัปเดต 2563_08_20_ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เเดือนกรกฎาคม2563.pdf
26 พ.ย. 2563 23:27 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. อัปเดต 2563_08_20_ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เเดือนกรกฎาคม2563.pdf
26 พ.ย. 2563 23:25 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2563_08_20_ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เเดือนกรกฎาคม2563.pdf กับ ดัชนีความเชื่อมั่นฯ
26 พ.ย. 2563 23:23 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 2563_8_20_ดัชนีเเดือนกรกฎาคม2563.pdf จาก ดัชนีความเชื่อมั่นฯ
26 พ.ย. 2563 23:23 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 2563_10_19 ดัชนีเเดือนก.ย.63.pdf จาก ดัชนีความเชื่อมั่นฯ
26 พ.ย. 2563 23:23 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 2563_09_17_ดัชนีเดือนสิงหาคม2563.pdf จาก ดัชนีความเชื่อมั่นฯ
26 พ.ย. 2563 23:18 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2563_10_22_สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนกันยายน2563.pdf กับ การนำเข้า-ส่งออก
25 พ.ย. 2563 23:27 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2563_09_23_สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนสิงหาคม2563.pdf กับ การนำเข้า-ส่งออก
25 พ.ย. 2563 18:34 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2563_08_25_สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนกรกฎาคม 2563.pdf กับ การนำเข้า-ส่งออก
18 พ.ย. 2563 21:05 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แก้ไข RCEP full text ที่มีทั้งตัวบท 20 ข้อบท และตารางการลดภาษีของทุกรายการสินค้า และทุกประเทศสมาชิก สามารถ Download ได้จาก link นี้ https://rcepsec.org/legal-text/
18 พ.ย. 2563 21:02 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แก้ไข RCEP full text ที่มีทั้งตัวบท 20 ข้อบท และตารางการลดภาษีของทุกรายการสินค้า และทุกประเทศสมาชิก https://rcepsec.org/legal-text/
18 พ.ย. 2563 20:55 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แก้ไข RCEP full text ที่มีทั้งตัวบท 20 ข้อบท และตารางการลดภาษีของทุกรายการสินค้า และทุกประเทศสมาชิก
18 พ.ย. 2563 20:52 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 228756.jpg กับ RCEP full text ที่มีทั้งตัวบท 20 ข้อบท และตารางการลดภาษีของทุกรายการสินค้า และทุกประเทศสมาชิก
18 พ.ย. 2563 20:52 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. สร้าง RCEP full text ที่มีทั้งตัวบท 20 ข้อบท และตารางการลดภาษีของทุกรายการสินค้า และทุกประเทศสมาชิก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า