กิจกรรมล่าสุดของไซต์

ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2017_08_17_ทิศทางเศรษฐกิจจีนในยุค One Belt One Road.pdf กับ รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท. แนบ 2560_08_20_สรุปผลการประชุม กกร ส.ค.60.pdf กับ กกร.
ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท. แนบ 2560_07_20_สรุปผลการประชุม กกร ก.ค.60.pdf กับ กกร.
ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. แนบ Report of ASEAN BAC 71st June 2017.pdf กับ ASEAN
15 ส.ค. 2560 23:49 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2560_08_07_อัตราแลกเปลี่ยนช่วงวันที่ 31 ก.ค.- 4 ส.ค.2560.pdf กับ อัตราแลกเปลี่ยน
15 ส.ค. 2560 23:49 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2560_08_15_อัตราแลกเปลี่ยนช่วงวันที่ 7-11 ส.ค.2560.pdf กับ อัตราแลกเปลี่ยน
11 ส.ค. 2560 02:52 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2560_8_15_สถิติคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน มิถุนายน 2560.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
11 ส.ค. 2560 02:51 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2560_8_15_สถิติคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน พฤษภาคม 2560.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
11 ส.ค. 2560 02:51 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2560_8_15_สถิติคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน มีนาคม 2560.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
11 ส.ค. 2560 02:50 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2560_8_15_สถิติคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน เมษายน 2560.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
10 ส.ค. 2560 20:45 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. แนบ 25600810_ ประกาศ อ.3 อัตราชดเชยค่าภาษีอากร (13 พย. 60 เป็นต้นไป).pdf กับ กฎหมาย
10 ส.ค. 2560 20:44 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. แนบ 25600810_ ประกาศ อ.2 อัตราชดเชยค่าภาษีอากร (16 สค. -12 พย.60).pdf กับ กฎหมาย
10 ส.ค. 2560 20:44 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. แนบ 25600810_ ประกาศ อ.1 อัตราชดเชยค่าภาษีอากร (สิ้นสุด 15 สค.60).pdf กับ กฎหมาย
10 ส.ค. 2560 20:43 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. แนบ 25600810_ ประกาศ อ.3 อัตราชดเชยค่าภาษีอากร (13 พย. 60 เป็นต้นไป).pdf กับ กฎหมาย
10 ส.ค. 2560 20:43 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. แนบ 25600810_ ประกาศ อ.2 อัตราชดเชยค่าภาษีอากร (16 สค. -12 พย.60).pdf กับ กฎหมาย
10 ส.ค. 2560 20:43 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. แนบ 25600810_ ประกาศ อ.1 อัตราชดเชยค่าภาษีอากร (สิ้นสุด 15 สค.60).pdf กับ กฎหมาย
10 ส.ค. 2560 20:41 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 2560 ประกาศ อ.1 อัตราชดเชยค่าภาษีอากร (สิ้นสุด 15 สค.60).pdf จาก กฎหมาย
10 ส.ค. 2560 20:41 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 2560 ประกาศ อ.2 อัตราชดเชยค่าภาษีอากร (16 สค. -12 พย.60).pdf จาก กฎหมาย
10 ส.ค. 2560 20:41 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. แนบ 2560 ประกาศ อ.2 อัตราชดเชยค่าภาษีอากร (16 สค. -12 พย.60).pdf กับ กฎหมาย
10 ส.ค. 2560 20:40 ฝ่ายกฎหมาย / ส.อ.ท. แนบ 2560 ประกาศ อ.1 อัตราชดเชยค่าภาษีอากร (สิ้นสุด 15 สค.60).pdf กับ กฎหมาย
9 ส.ค. 2560 02:02 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2560_08_09 ผู้สำเร็จการศึกษาประสงค์ทำงาน ปี 2560.pdf กับ ความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรม
9 ส.ค. 2560 00:21 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2560_7_31_สถิติแรงงานต่างด้าว มิ.ย.60.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
9 ส.ค. 2560 00:17 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน จาก สถานการณ์แรงงาน
9 ส.ค. 2560 00:15 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2560_8_7_lad_ผลการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั่วประเทศ 25 กรกฎาคม 2560.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
9 ส.ค. 2560 00:15 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2560_8_7_lad_ผลการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั่วประเทศ 24 กรกฎาคม 2560.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า