กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 พ.ย. 2562 20:40 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 5.4 GSP ไทย-สหรัฐฯ.pdf กับ รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
19 พ.ย. 2562 20:40 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 3.3 สถานการณ์ปาล์มน้ำมัน.pdf กับ รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
19 พ.ย. 2562 20:26 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 5.5 GSP ไทย-สหรัฐฯ.pdf จาก รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
19 พ.ย. 2562 20:26 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 3.3 สถานการณ์ปาล์มน้ำมัน.pdf จาก รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
18 พ.ย. 2562 19:51 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท. แนบ 2562_11_06 สรุปผลการประชุม กกร พ.ย.62.pdf กับ กกร.
18 พ.ย. 2562 18:39 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 1.1 ธปท_ปรับเกณฑ์เอื้อเงินทุนไหลออก.PDF กับ รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
18 พ.ย. 2562 18:39 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 1.1 ธปท_การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยใน 1 ทศวรรษ.PDF กับ รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
18 พ.ย. 2562 18:10 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 5.5 ชิมช้อปใช้ เฟส1-3.pdf กับ รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
18 พ.ย. 2562 18:09 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 5.5 GSP ไทย-สหรัฐฯ.pdf กับ รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
18 พ.ย. 2562 18:09 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 5.4 สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย.pdf กับ รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
18 พ.ย. 2562 18:09 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 5.4 สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบโลก.pdf กับ รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
18 พ.ย. 2562 18:09 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 5.4 สถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ และจีน.pdf กับ รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
18 พ.ย. 2562 18:09 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 5.2 สถานการณ์ค่าเงินบาท.pdf กับ รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
18 พ.ย. 2562 18:09 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 5.1 แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2563.png กับ รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
18 พ.ย. 2562 18:09 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 4.1 ดัชนีฯ เดือนตุลาคม2562- เอกสารการประชุม.pdf กับ รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
18 พ.ย. 2562 18:09 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 3.3 สถานการณ์ปาล์มน้ำมัน.pdf กับ รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
18 พ.ย. 2562 18:09 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 3.1 PPT Tourism for สอท 19-11-62.pdf กับ รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
18 พ.ย. 2562 18:08 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2.1 สรุปการประชุม สายงานเศรษฐกิจและวิชาการ 10-2562-18.pdf กับ รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
18 พ.ย. 2562 18:08 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 1.3 สถานการณ์เศรษฐกิจไทยและภูมิภาค 19-11-62.pdf กับ รายงานการประชุม (ฝ่ายวิชาการ)
17 พ.ย. 2562 18:20 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. แนบ 2562_11_18_WEF_Future of Jobs 2018.pdf กับ กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
17 พ.ย. 2562 18:19 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. อัปเดต 2562_11_18_WEF_The Global Competitiveness Report 2019.pdf
17 พ.ย. 2562 18:04 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. แนบ 2562_11_18_WEF_The Global Competitiveness Report 2019.pdf กับ กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
17 พ.ย. 2562 17:56 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. แนบ 2562_11_18_Trade and Development Report 2019.pdf กับ กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
17 พ.ย. 2562 17:50 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. แนบ 2562_11_18_(WTO) World Trade Report 2019.pdf กับ กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
17 พ.ย. 2562 17:43 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. แนบ 2562_11_18_Attachment_US_PRESIDENTIAL MEMORANDA.pdf กับ กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า