กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 ก.ค. 2563 01:59 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2563_07_03_ภาวะเศรษฐกิจไทย ฉบับเดือนมิถุนายน 2563.pdf กับ ภาวะเศรษฐกิจ
3 ก.ค. 2563 01:58 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2563_07_03_ภาวะอุตสาหกรรมไทย ฉบับเดือนมิถุนายน 2563.pdf กับ ภาวะอุตสาหกรรม
3 ก.ค. 2563 01:57 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 2562_07_03_ภาวะอุตสาหกรรมไทย ฉบับเดือนมิถุนายน 2563.pdf จาก ภาวะอุตสาหกรรม
3 ก.ค. 2563 01:57 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2562_07_03_ภาวะอุตสาหกรรมไทย ฉบับเดือนมิถุนายน 2563.pdf กับ ภาวะอุตสาหกรรม
3 ก.ค. 2563 00:22 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท. แนบ 2563_06_10 สรุปผลการประชุม กกร มิ.ย.63.pdf กับ กกร.
3 ก.ค. 2563 00:21 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท. แนบ 2563_07_01_สรุปประเด็นแถลงข่าว กกร. เดือนกรกฎาคม 2563.pdf กับ กกร.
3 ก.ค. 2563 00:21 ฝ่ายบริหารองค์กร / ส.อ.ท. แนบ 2563_07_01_ภาวะเศรษฐกิจไทย และแนวโน้มปี 63.pdf กับ กกร.
2 ก.ค. 2563 19:59 Admin Ftikm แนบ 63-07-03_สรุปข่าว ส.อ.ท. ประจำวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563.pdf กับ ข้อมูลข่าวสภาอุตสาหกรรม
2 ก.ค. 2563 19:08 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. แนบ 2020-06-30 PTT - CPTPP ภาพรวม (กกร).pdf กับ กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
2 ก.ค. 2563 19:08 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. แนบ (อธิบดีวิลาวรรณ) Thailand FTA Timeline and hotel(2).pdf กับ กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
2 ก.ค. 2563 19:08 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. แนบ (ดร.ปิติ) CPTPP 2.pdf กับ กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
1 ก.ค. 2563 20:13 Admin Ftikm แนบ 63-07-02_สรุปข่าว ส.อ.ท. ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563.pdf กับ ข้อมูลข่าวสภาอุตสาหกรรม
30 มิ.ย. 2563 18:35 Admin Ftikm แนบ 63-07-01_สรุปข่าว ส.อ.ท. ประจำวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563.pdf กับ ข้อมูลข่าวสภาอุตสาหกรรม
30 มิ.ย. 2563 01:30 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2563_06_30 ภาพกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองเปิดให้บริการจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์ ตามประเภทบริการ.jpg กับ สถานการณ์แรงงาน
29 มิ.ย. 2563 20:04 Admin Ftikm แนบ 63-06-30_สรุปข่าว ส.อ.ท. ประจำวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563.pdf กับ ข้อมูลข่าวสภาอุตสาหกรรม
29 มิ.ย. 2563 00:45 Admin Ftikm แนบ ความเห็นต่อภาวะธุรกิจของผู้ประกอบการ เดือนพฤษภาคม 2563.pdf กับ ความเห็นต่อภาวะธุรกิจของผู้ประกอบการ เดือนพฤษภาคม 2563
29 มิ.ย. 2563 00:45 Admin Ftikm แนบ Capture1.PNG กับ ความเห็นต่อภาวะธุรกิจของผู้ประกอบการ เดือนพฤษภาคม 2563
29 มิ.ย. 2563 00:45 Admin Ftikm สร้าง ความเห็นต่อภาวะธุรกิจของผู้ประกอบการ เดือนพฤษภาคม 2563
29 มิ.ย. 2563 00:34 Admin Ftikm แนบ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Purchasing Managers Index (PMI).pdf กับ ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
29 มิ.ย. 2563 00:34 Admin Ftikm แนบ Capture.PNG กับ ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
29 มิ.ย. 2563 00:34 Admin Ftikm สร้าง ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
29 มิ.ย. 2563 00:22 Admin Ftikm แนบ ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.pdf กับ ภาวะอุตสาหกรรม
29 มิ.ย. 2563 00:18 Admin Ftikm แนบ สิ่งทอ Textile and Clothing Industrial Situation (May 2020).pdf กับ ภาวะอุตสาหกรรม
29 มิ.ย. 2563 00:18 Admin Ftikm แนบ พลาสติก PITH ANALYSIS THAILAND PLASTICS INDUSTRY MONTHLY ANALYSIS Volume June 2020.pdf กับ ภาวะอุตสาหกรรม
29 มิ.ย. 2563 00:17 Admin Ftikm แนบ เหล็ก THAILAND STEEL INDUSTRY REPORT – June 2020 - MPI.pdf กับ ภาวะอุตสาหกรรม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า