กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 ก.ค. 2562 20:32 Admin Ftikm แนบ งานเสวนา เรื่อง Shaping Thai Industry : ทิศทางอุตสาหกรรมไทย กับ VDO
19 ก.ค. 2562 02:03 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2562_07_19_จำนวนและการจ้างงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
19 ก.ค. 2562 02:02 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ จำนวนและการจ้างงานงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560.pdf จาก สถานการณ์แรงงาน
19 ก.ค. 2562 01:33 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ จำนวนและการจ้างงานงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
19 ก.ค. 2562 00:59 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2562_07_19_ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน เมษายน 2562.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
19 ก.ค. 2562 00:58 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2562_07_19_ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน มีนาคม 2562.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
19 ก.ค. 2562 00:57 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2562_07_19_ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน กุมภาพันธ์ 2562.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
19 ก.ค. 2562 00:57 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2562_07_19_ข้อมูลสำคัญด้านแรงงาน มกราคม 2562.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
19 ก.ค. 2562 00:55 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2562_07_15_สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร มิถุนายน 2562.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
19 ก.ค. 2562 00:54 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2562_07_15_สถิติคนต่างด้าวคงเหลือที่ได้รับอนุญาตทำงาน เมษายน 2562.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
19 ก.ค. 2562 00:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 2562_03_29_ความคืบหน้า FTA ทุกเวที AllFTA_stat0319.pdf จาก กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
19 ก.ค. 2562 00:26 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. แนบ 2562_06_10_AllFTA_stat0619.pdf กับ กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
18 ก.ค. 2562 23:21 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. แนบ 2562_06_30_E-NEWS Int affairs June 2019.pdf กับ กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
17 ก.ค. 2562 21:21 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. แนบ 2562_05_31_E-NEWS Int affairs May 2019.pdf กับ กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
17 ก.ค. 2562 21:21 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 2561_06_11 PPT สัมมนา OCP ACFTA 11 Jun 19 - ผู้ประกอบการ - final.pdf จาก กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
17 ก.ค. 2562 21:20 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. แนบ 2562_06_11 PPT สัมมนา OCP ACFTA 11 Jun 19 - ผู้ประกอบการ - final.pdf กับ กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
17 ก.ค. 2562 21:19 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 2561_12_30_E-NEWS Int affair Dec 2018.pdf จาก กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
17 ก.ค. 2562 21:19 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 2561_11_30_E-NEWS Int affair Nov 2018.pdf จาก กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
17 ก.ค. 2562 21:19 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 2561_10_30_E-NEWS Int affair October 2018.pdf จาก กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
17 ก.ค. 2562 21:19 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 2561_09_30_E-NEWS Int affair September 2018.pdf จาก กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
17 ก.ค. 2562 21:19 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 2561_08_30_E-NEWS Int affair August 2018.pdf จาก กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
17 ก.ค. 2562 21:19 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 2561_07_30_E-NEWS Int affair July 2018.pdf จาก กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
17 ก.ค. 2562 21:19 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 2561_06_30_E-NEWS Int affair June 2018.pdf จาก กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
17 ก.ค. 2562 21:19 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 2561_05_30_E-NEWS Int affair May 2018.pdf จาก กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
17 ก.ค. 2562 21:19 ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ / ส.อ.ท. นำออกไฟล์แนบ 2561_04_30_E-NEWS Int affair April 2018.pdf จาก กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า