กิจกรรมล่าสุดของไซต์

26 มี.ค. 2563 20:43 Admin Ftikm แนบ 63-03-27_สรุปข่าว ส.อ.ท. ประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563.pdf กับ ข้อมูลข่าวสภาอุตสาหกรรม
24 มี.ค. 2563 20:39 Admin Ftikm แนบ สูตรการผลิตแอลกอฮอล์น้ำและเจล สูตร 3-4.png กับ สูตรการผลิตแอลกอฮอล์น้ำและเจลสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้ทำความสะอาด สูตร 3-4
24 มี.ค. 2563 20:39 Admin Ftikm สร้าง สูตรการผลิตแอลกอฮอล์น้ำและเจลสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้ทำความสะอาด สูตร 3-4
24 มี.ค. 2563 19:45 Admin Ftikm แนบ สูตรการผลิตแอลกอฮอล์น้ำและเจล สูตร 1-2.png กับ สูตรการผลิตแอลกอฮอล์น้ำและเจลสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้ทำความสะอาด สูตร 1-2
24 มี.ค. 2563 19:45 Admin Ftikm สร้าง สูตรการผลิตแอลกอฮอล์น้ำและเจลสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้ทำความสะอาด สูตร 1-2
24 มี.ค. 2563 19:36 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2563_03_25_ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 26-2563 (มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ...).pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
24 มี.ค. 2563 19:35 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2563_03_25_ภาพแนวปฏิบัติ COVID กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.jpg กับ สถานการณ์แรงงาน
24 มี.ค. 2563 19:35 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2563_03_25_ภาพมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จาก COVID-19 (มติคณะกรรมการประกันสังคม 200363).png กับ สถานการณ์แรงงาน
24 มี.ค. 2563 19:34 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2563_03_25_ค่ารักษาโควิค สำหรับผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม.jpg กับ สถานการณ์แรงงาน
24 มี.ค. 2563 19:32 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2563_03_25_คำแนะนำเดินทางกลับสงกรานต์_080363.png กับ สถานการณ์แรงงาน
24 มี.ค. 2563 19:32 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2563_03_25_ประกาศกรมฯ และแนวปฏิบัติ เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ แจ้งจังหวัดทราบ และการปิดชั่วคราว.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
24 มี.ค. 2563 19:31 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2563_03_25_แนวทางขอความร่วมมือนายจ้าง กรมสวัสดิฯ_280263.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
24 มี.ค. 2563 19:30 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2563_03_24_มาตการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 (รวม).pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
23 มี.ค. 2563 20:15 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2563_03_24 เบอร์โทรศัพท์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัด.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
23 มี.ค. 2563 20:15 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท. แนบ 2563_03_24 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน ประกันสังคมทุกจังหวัด.pdf กับ สถานการณ์แรงงาน
22 มี.ค. 2563 23:07 Admin Ftikm แนบ 63-03-23_สรุปข่าว ส.อ.ท. ประจำวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563.pdf กับ ข้อมูลข่าวสภาอุตสาหกรรม
22 มี.ค. 2563 23:07 Admin Ftikm แนบ 63-03-20_สรุปข่าว ส.อ.ท. ประจำวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563.pdf กับ ข้อมูลข่าวสภาอุตสาหกรรม
19 มี.ค. 2563 19:14 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 2.คำแนะนำวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการผู้ประกอบการ Info Final.png กับ คำแนะนำวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
19 มี.ค. 2563 19:14 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. สร้าง คำแนะนำวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
19 มี.ค. 2563 19:12 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. แนบ 1.แนวทางการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับภาคอุตสาหกรรม Info Final.png กับ คำแนะนำการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับภาคอุตสาหกรรม
19 มี.ค. 2563 19:12 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท. สร้าง คำแนะนำการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับภาคอุตสาหกรรม
19 มี.ค. 2563 02:14 Admin Ftikm แนบ info ดัชนีเดือน กุมภาพันธ์ 63 eng.jpg กับ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
19 มี.ค. 2563 02:14 Admin Ftikm แนบ 4. info ดัชนีเดือน กุมภาพันธ์ 63ok thai-1.png กับ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
19 มี.ค. 2563 02:14 Admin Ftikm แนบ 2563 _03_19 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเเดือนก.พ.pdf กับ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
19 มี.ค. 2563 02:14 Admin Ftikm แนบ 1. info ดัชนีเดือน มกราคม 63 chinese.jpg กับ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เก่ากว่า | ใหม่กว่า