โซน ซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-2345-1112  E-mail : admin@ftikm.com

การเดินทาง
รถไฟฟ้าใต้ดิน : สถานีศูนย์ประชุมสิริกิติ
ทางออกหมายเลข 3 GPS : E13.7241 N100.5591