SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  332 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 พ.ย. 2559 00:19 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  130 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 พ.ย. 2559 00:19 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  31 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2559 22:56 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา  29 พ.ย. 2559 01:19 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู ดาวน์โหลด
  60 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 พ.ย. 2559 01:27 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  120 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ก.พ. 2560 00:38 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  7073 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 พ.ย. 2559 00:12 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  26823 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 พ.ย. 2559 00:13 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.