SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  11175 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 มิ.ย. 2562 21:01 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  332 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 พ.ย. 2559 00:19 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  31 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ธ.ค. 2559 22:56 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  159 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.พ. 2561 18:19 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1944 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 มี.ค. 2561 01:18 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  102 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 มิ.ย. 2561 21:59 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  74 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ม.ค. 2563 19:29 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  407 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 ม.ค. 2563 18:44 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ċ

ดู
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา  29 พ.ย. 2559 01:19 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  91 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2561 01:58 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ą

ดู ดาวน์โหลด
  379 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 ม.ค. 2563 20:30 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  166 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2561 02:01 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ą

ดู ดาวน์โหลด
  99 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2561 02:11 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  612 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ต.ค. 2561 02:01 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ą

ดู ดาวน์โหลด
  60 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 พ.ย. 2559 01:27 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
ć
ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ก.พ. 2562 01:17 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  9429 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ก.พ. 2562 00:29 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  120 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ก.พ. 2560 00:38 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  7073 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 พ.ย. 2559 00:12 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  26823 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 พ.ย. 2559 00:13 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  24337 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 ก.ค. 2561 00:12 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  9291 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 ก.ค. 2561 00:12 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  181 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ม.ค. 2563 20:02 ฝ่ายแรงงาน / ส.อ.ท.